За пръв път от много време насам Общината ще предложи два свои имота за продажба на хора с дългогодишни жилищно-спестовни влогове. В специален списък са включени два имота - реални части от къщи.
Общинският съвет беше наложил мораториум върху продажбата на общински жилища, който беше отменен едва през 2012-а. Тогава съдът се произнесе, че забраната нарушава закона, който дава възможност на хората с дългогодишни влогове да получат правото да придобият общинско жилище с тъй наречените лихвоточки.
На предстоящата сесия освен този кратък списък влизат за одобрение и още 3 списъка - за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди, за ведомствени и резервни нужди.
Общият жилищен фонд на Общината се състои от 1655 апартамента и 298 къщи. От тях в списъка за жилищата под наем влизат 1569 апартамента и 191 къщи. За ведомствен фонд са отредени 57 апартамента, от които два са предназначени за защитени жилища. Според Наредба 6 на ОбС настаняването в общински жилища не може да бъде за срок над 2 години. В такива квартири могат да живеят служители на общинска администрация или на нейни звена на бюджетна издръжка, както и специалисти от особено значение за Общината.
Настаняването в резервния фонд също е за 2 години. Той е предназначен за отдаване под наем на русенци, чиито домове са пострадали от природни бедствия или аварии, както и застрашени от самосрутване. Право да бъдат настанени в резервните жилища имат и граждани със сериозни и доказани здравословни и социални проблеми.