Мартенските фактури за тока ще бъдат с две цени след утвърждаването на поисканото от ДКЕВР поевтиняване, съобщиха от „Енерго-Про“.
За битовите клиенти отчетният период ще бъде разделен на две - по старите и новите цени. Ще се изчисли среднодневната консумация за целия период и дните от поевтиняването до засичането на електромера ще бъдат таксувани с понижената цена.
Гражданите ще имат възможност и сами да отчетат показанията на електромерите си към днешна дата, за да са абсолютно точно стойностите по старите и новите цени. Данните се декларират на  телефон 0700 161 61, в центровете за обслужване на клиенти или на e-mail: [email protected]. За да се гарантира коректното им въвеждане в системата, е необходимо да се посочат клиентският и абонатният номер на потребителя.
Компанията си запазва правото да провери декларираните показания и да не ги взема предвид, ако има разминаване, предупреждават от „Енерго-Про“.
След излизането на окончателното решение на ДКЕВР за новите цени, във фактурите ще бъде добавена информация за крайната цена по тарифи, но ще се запази и разпределението по отделните компоненти, за да се осигури пълна прозрачност на сметките, посочват от дружеството.