Русенската пожарна ще изгради учебен полигон в района на Първа пожарна и ще направи модул за тренировка при жп и автомобилни инциденти на мястото на съществуващия полигон в района на Втора пожарна. Това съобщи директорът на областната служба по пожарна и аварийна безопасност-Русе Димитър Павлов на пресконференция в Гюргево във връзка с трансграничната програма „Interreg V-A Румъния - България“. Той подчерта, че проектните предложения, които се разработват в настоящия програмен период, са свързани не само с доставка, но и с обновяване на базата и изграждане на съвместни центрове. Ще се акцентира върху бъдещата подготовка на пожарникарите от двете страни, както и върху езикови обучения. Ако има финансиране, такъв център ще има и в Балчик, като основната му насоченост ще бъде свързана с действия при водни инциденти, обучение на водолази, водно спасяване, допълни още Павлов. 
Ако не бяха трите съвместни проекта с Окръжен съвет Гюргево през периода 2007-2013, в основата на които беше доставката на техника и оборудване, нещата нямаше да имат толкова категоричен и добър резултат, каза още той и допълни, че има какво да се надгражда. 
Павлов коментира, че в момента процедурите при извънредни ситуации, свързани с намеса в румънски окръг, стават само след разрешение от София и Букурещ, като една от целите е това да се премахне. 
Програмите Interreg за трансгранично регионално сътрудничество в Европейския съюз през тази година навършват 25 години. Въпреки успехите и напредъка обаче все още съществуват пречки и в тази връзка Европейската комисия ще проведе онлайн обществени консултации на всички официални езици в Европейския съюз. От 21 септември до 21 декември гражданите могат да попълнят въпросник или да изпратят свободен текст, в който да посочат спънките, пред които са изправени, както и да предложат решения за преодоляването им. 
Искаме да влезем в директен контакт с хората, като ще се концентрираме не само върху пречките, но и върху предложенията за решения и за едно по-добро сътрудничество през границите, посочи директорът в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия Чарлина Вичева. Резултатите ще бъдат публикувани в интернет, а до началото на 2017 г. ще бъде изготвен окончателен доклад с препоръки как страните и регионите от ЕС да намалят оставащите пречки.