От 1 март влезе в сила новият Регламент на ЕС 181/2011, който дава повече права на пътниците в автобусния транспорт - както градски, така и извънградски и международен.
Регламентът има пряко действие у нас - всеки гражданин може да се позове директно на неговите норми в съдебната зала, а съдът е длъжен да го приложи, дори и да противоречи на родните закони.
Голямата част от нормите в регламента вече са залегнали и в нашия закон - измененията в Закона за автомобилните превози, обнародвани в Държавен вестник бр.99 от 14 декември 2012г. Всъщност най-често законът направо препраща към регламента, за да се прилага пряко той. В закона обаче са предвидени и драконовски глоби за превозвачите, водачите на автобуси, както и за управителите или собствениците на автогари, които нарушават нормите на регламента - между 500 и 10 000 лева.
Целта е по-голяма защита на пътниците
Целта на регламента е да се осигури по-висока степен на защита на пътниците, които се определят като „по-слабата страна“ по договора за превоз. Специално внимание е отделено и на защитата на хората с увреждания, като се уточнява, че не става дума само за хора със заболявания, но и тези на достолепна възраст, които имат затруднения. Това обаче вещае немалко проблеми за превозвачите, които не осигурят облекчения за достъпа им до автогарите и автобусите. А това е масова практика у нас. С регламента се изисква дори нещо повече - той задължава транспортните фирми да обучат персонала си как да подпомага хората с увреждания в случай на нужда.
Освен това превозвачите и автогарите се задължават да „намалят неудобствата“, изпитвани от пътниците заради отмяна или закъснение на автобусите, чрез полагане на грижи, предоставяне на информация, а и чрез правото на рекламация - пътниците да могат да се откажат от пътуването, а парите за билет да им бъдат върнати.
Уреждат се и правата на пътниците в случай на произшествия, водещи до смърт, телесна повреда или загуба на багаж. Както и минимумът информация, който задължително следва да им се предоставя преди, по време или след пътуването.
В пълната си форма регламентът се прилага за международни и вътрешни автобусни линии, когато точката на качване и слизане на пътника е над 250 км. За по-късите разстояния се прилагат само части от него. Но правата на инвалидите са гарантирани във всички видове транспорт - както градски, така и извънградски.
220 000 евро обезщетение за загинал в катастрофа пътник
Безспорно най-много коментари вече предизвикват обезщетенията, които се предвижда да се изплащат на пътниците в случай на злополука при пътуването. 
В чл.7 от регламента се определя минимум 220 000 евро обезщетение в случай на смърт при транспортна злополука за всеки пострадал пътник и 1200 евро за единица загубен багаж. Обезщетенията, които се изплащат, не могат да са по-ниски от тази сума, категоричен е регламентът.
Това вече предизвика страховете на превозвачите, които се усъмниха, че заради предвиденото „твърдо“ минимално обезщетение от 1200 евро за загубен багаж ще се появят професионални „губещи“, които ще ги мамят. 
Същинският проблем за фирмите обаче ще дойде от катастрофите, защото регламентът предвижда обезщетението от 220 000 евро не само за загинал пътник, но и за получил телесна повреда. При това е без значение дали инцидентът е станал по вина на водача на превозвача, или не - регламентът говори за „произшествие, причинено при използване на автобус“.
Отделно от тези обезщетения Законът за автомобилните превози у нас предвижда и допълнителна санкция, която също може да уплаши превозвачите - 10 000 лева в полза на държавата, ако обезщетението не се изплати в пълен размер.
Но това далеч не е всичко. Важна подробност е също, че се дава право на наследниците да получат разходи за превоз и погребение на свой близък, починал в такава злополука. Инвалидните колички и други помощни средства, които са пострадали при инцидента, също се обезщетяват - винаги сумата трябва да е равна на стойността на ремонта или замяната им с нови.
Освен това в случай на злополука превозвачите са задължени да осигурят „разумна и пропорционална помощ във връзка с непосредствените практически нужди на пътниците“. Тази помощ може да включва според необходимостите настаняване в хотел, храна, дрехи, транспорт и улесняване при получаване на първа помощ. Като се дава право на превозвача да ограничи харчовете за пътниците до 80 евро за нощувка и най-много за два дни.
Пътникът избира обезщетението при отмяна на пътуване или закъснение
Ако превозвач очаква автобусът му да тръгне със закъснение повече от 2 часа или изобщо да не тръгне, той е длъжен да предложи на пътника да си избере между няколко възможности: да продължи пътуването въпреки закъснението или да бъде пренасочен към друг превозвач без допълнително заплащане и при съпоставими условия, но при първа възможност. Пътникът може също да избере дали да му върнат парите за билета, или пак при първа възможност да го върнат обратно към началната точка на пътуването му. Всеки отказ на превозвач да предостави такъв избор му носи финансова загуба - регламентът предвижда фирмата не само да направи това, което клиентът избере, но и да му възстанови 50% от цената на билета. А отделно родният законодател е предвидил и глоба.
При закъснение на автобус управителят на автогарата или превозвачът са длъжни в рамките на 30 минути от часа за тръгване да предоставят на пътниците подходящата информация, за да направят те своя избор какво да правят.
Ако превозът продължава повече от три часа и закъснението се проточи с повече от 90 минути, превозвачът е длъжен да предостави безплатни храни и напитки на пътниците. А ако положението е дотам напечено, че се налага и нощувка, превозвачът трябва да осигури и хотелските стаи, които са безплатни за пътниците, но само в рамките на 80 евро за нощувката - президентски апартаменти не се полагат. Единствената възможност за превозвача да се отърве от този разход е, ако докаже, че отмяната на пътуването или закъснението се дължат на тежки атмосферни условия или природни бедствия, които да го правят невъзможно или твърде опасно.
Когато автобусът се повреди по време на пътуване превозвачът е задължен да осигури продължаване на превоза с друго превозно средство или извозване до подходящо място, където да се изчака. 
Въвеждат специални грижи за лицата с увреждания
Превозвачите не могат да не направят резервация, да продадат билет или да откажат да качат в автобуса човек с увреждания или намалена подвижност, освен ако това се налага с оглед изискванията за безопасност или конструкцията на превозното средство не позволява това. В този случай обаче пътникът с увреждания може да поиска да бъде придружен от друго лице по свой избор, което да му оказва необходимата помощ така, че пречката за качване в автобуса да бъде преодоляна. Като този втори човек има право да пътува с него безплатно.
Недискриминационното отношение към хората с увреждания включва още и предоставянето на подходяща за тях информация относно разписания, пътуване и други условия. Както и безплатна помощ на пригодените за целта автогари и в градските или междуградските автобуси. Плюс обезщетение за загуби или повреди, нанесени на специалното им оборудване. Превозвачите и управителите на автогари носят отговорност за причинените от тях загуби или повреди на колички и друг помощен инвентар за инвалиди.
Управителите на автогарите са задължени да направят възможно обслужването на такива лица и да им осигурят безплатна помощ, ако им бъде поискана.
„Автомобилна администрация“ държи контрола и глобите
Всяко нарушение на регламента ще е равносилно на глоба. Обезщетенията, които могат да търсят пътниците, са отделно. Според Закона за автомобилните превози, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ контролира изпълнението на задълженията на превозвачите и водачите, извършващи превози на пътници, както и на собствениците и управителите на автогари. Тя ще налага и санкциите.
Ако превозвач се опита да заобиколи нормите на регламента и да подпише договор с клиента, с който да наруши правата му - законът предвижда 3000 лева глоба. За неосигуряване на помощ на пътниците след произшествие - също. Солени са и санкциите за дискриминиране и отказ да се спазят правата на инвалидите, като глоби ще се налагат не само на фирмите-превозвачи и автогарите, но и на водачите на автобуси.