Чуждестранни инвеститори контролират над 1/6 от русенската икономика, показва проучване на „Утро“, направено по извадка от 100-те най-големи компании в областта. Външните вложения осигуряват и около 10% от работните места в областта. Реалните цифри със сигурност са още по-големи, тъй като в региона функционират и много по-малки фирми с чуждестранно участие.
Въпреки че в част от обществото все още битува недоволство срещу „изкупуването на предприятия от чужденци“, числата показват недвусмислено това, което икономистите повтарят от години - че за по-висок жизнен стандарт са необходими повече инвестиции и то най-вече в производство. А привличането на такива вложения от чужбина трябва да се приветства и подпомага, разбира се, без да се поставят по-високо от българските инвеститори и без да им се правят компромиси само защото се е обадил накой посланик. 
Огромната част от чуждестранните инвестиции са в сферата на производството, което отива основно за износ и по-такъв начин се осигурява постоянен паричен поток към региона. Само инвестициите „на зелено“ в компании като „А.Л.Филтър“, „Строително оборудване“, „Монтюпе“, „Септона“, „БТБ България“, „Делта Текстил“, „Керос“, „Витте Аутомотив България“ и др. осигуряват на русенци над 4500 работни места (6.6% от общо 69 100 наети) и 516 млн. лева оборот годишно, което представлява 8,4% от икономиката на областта. 
Вероятно повечето русенци биха се изненадали например, ако им кажат, че градът им е център на автомобилостроенето. Но в трите фирми, произвеждащи авточасти - „Монтюпе“, „А.Л.Филтър“ и „Витте Аутомотив България“, работят 3% от заетите в областта (над 2000 души). Сумарните им приходи са за 265 млн. лева или 4,3% от икономиката на региона. А това никак не изглежда несъществено.
Ако към инвестициите „на зелено“ се прибавят и вложенията на чуждестранни компании в действащи русенски фирми като „Оргахим“, „СЕТ“ („Щайнер Електроник“), „Каолин“ и др. броят на работещите в тях ще нарасне на 6900, а сумарният им оборот ще премине 1 млрд. лева годишно, при общо 6,137 млрд. лева за областта. Тъй като става въпрос почти единствено за производствени предприятия, те осигуряват около 30% от реализираната в Русенско продукция.