Месечните такси за общинските детски градини и ясли в Русе от 1 октомври вече ще могат да се плащат по електронен път в удобно за родителите време. Това става възможно, след като общината пусна най-новата услуга „Уеб Родител“ на сайта за прием в общинските детски заведения. 
Всеки родител ще може да извърши онлайн разплащане, след като влезе в раздел „Уеб Родител“ на адрес: https://dzpriem.ruse-bg.eu/parent/index.php. В долния ляв ъгъл се намира бутонът за вписване, след което се избира видът на детското заведение - детска градина, ОДЗ или детска ясла, и след това се попълва ЕГН-то на детето и паролата.
Чрез системата родителите имат възможност да получават информация единствено за собственото си дете. В профила на детето ще има справка за броя на посещенията и отсъствията му от детското заведение, както и за платените и неплатените такси. В сайта ще се съдържа и информация за седмичното меню в детските заведения. 
Това е поредната услуга, която Община Русе предлага за родителите на деца в детските ясли и градини. По електронен път те могат да подадат заявление за кандидатстване за прием, който е целогодишен, а класирания се извършват при наличие на свободни места.