Трескава работа по внедряване на новата програма за случайно разпределение на делата тече в сградата на Съдебната палата. Модернизираната и защитена система е изцяло свързана с интернет и ще бъде въведена в цялата страна, а отсега съдиите предричат, че използването й ще е по-сложно, тромаво и проблемно.
„Програмата трябва да заработи от 1 октомври. За Русенския районен съд има издадени 10 електронни подписа на магистрати, които ще имат правото да разпределят дела. Използването на програмата става само през интернет чрез свързване до софтуер и при използването на един определен браузър“, разказа за „Утро“ председателят на Районния съд Пламен Ченджиев. 
До реалното стартиране на програмата остават броени дни и обученията на магистратите текат с пълна сила. Според тях работата с новия софтуер ще отнема значително по-дълго време и е безсмислено усложнена. А практиката доказва, че който иска да манипулира системата, ще открие начин да го направи.
В Окръжния съд право да разпределят дела ще имат трима магистрати, които и досега са били оправомощени с тази дейност. В Административния с програмата са оторизирани да работят всичките седем съдии. 
Новият софтуер, който е изцяло обвързан с интернет, ще замени придобилата негативен образ програма Law Choice, за която имаше съмнения, че позволява манипулация и на практика можеше определено дело да отиде при точно определен съдия. Освен компонентите „случайно разпределение на делата“ и „натовареност на съдиите“, новият софтуер въвежда „дежурства“ и „отсъствия“ на магистратите.
Системата е разработена от частна фирма и струва между 10 000 и 12 000 лева. Тя е централизирана, като сървърът се намира в сградата на Висшия съдебен съвет. По този начин се осигурява възможност да се проследи всяко едно действие по конкретно дело и да се види дали след разпределението му са извършвани и някакви други действия. Самите съдилища няма да имат достъп до сървъра, а само могат да разпределят.