От 5 месеца в 4 русенски общини - Бяла, Ценово, Две могили и Борово, е невъзможно както да се регистрират новозакупените земеделски земи, така и да се сключват арендни договори и договори за наем за тези от тях, които имат нов собственик или при които наследодателят е починал. Това съобщиха от специализираната компания за покупка, продажба и арендуване на земеделска земя в Североизточна и Централна България „Русе ленд“.
Причината отново е в дългия период, в който след проведен конкурс не се назначава фирма, извършваща дейностите по делба и регистрация на новопридобитите парцели. На практика това води до проваляне или неопределено забавяне във времето на около 1/3 от договорените в региона сделки с ниви или до невъзможността собствениците им да сключат договори за обработка, нямайки съответното правно основание. 
По неофициална информация след изтичане на сроковете за обжалване спечелилата конкурса софийска фирма не се е явила в аграрното министерство да подпише договора, а класираната на второ място русенска фирма все още не е поканена. Остава неясно защо нормативната уредба не се промени, така че изпълнявалата дейността до този момент фирма не го върши до встъпването в правата й на новата фирма. В бранша се чудят и защо е необходимо при наличието на русенски кандидати да се избират постоянно такива от София за обслужване на Русенска област, което определено забавя извършването на съответните услуги за гражданите. Не е без значение и невъзможността през този период да се извършват делби на земеделски имоти. 
Всичко това не е прецедент и такива казуси възникват всеки две години при избора на нова фирма, която да поддържа картата на възстановената собственост. Аналогичен бе случаят в края на 2013 г., когато договорът на русенската „Строител“ за общините Русе, Сливо поле, Ветово и Иваново изтече и министерството с месеци бави преподписването на новия.
Явно голямата конкуренция кара фирмите да използват всякакви процедурни хватки и забавяния, но не е редно от всичко това да страдат както земеделците, така и участниците в пазара на земеделски земи, арендуването и необходимостта от регистрация на нивите, коментират от „Русе ленд“.