Възможностите за кариерно развитие чрез наемане или самонаемане обсъдиха на международен форум вчера експерти от България и Румъния чрез видеоконферентна връзка между Русе, Враца, Крайова и Кълъраш. Инициативата бе първа по рода си в практиката на двете държави.
Ключови моменти в дискусията бяха сътрудничеството между институциите от двете държави, мотивацията на безработните за регистрация в бюрата по труда и  възможностите за стартиране на собствен бизнес в двете държави. Разгледани бяха и въпроси като инвестиционните намерения на българските и румънските фирми в съседната държава, проблемите и грешките при стартиране и управление на бизнес, регистрацията по Закона за ДДС, създаването на представителства, сходствата и различията в законодателството и практиката на двете страни.