Всякакви проекти за строежи на водноелектрически централи, за корекции на речното корито, залесяване на ливади, пасища и мери, планиране на сечи и каквато и да е друга човешка дейност по Янтра вече са забранени. Това стана благодарение на заповед на министъра на екологията Искра Михайлова, с която се предшества обявяването на най-новата защитена зона в България „Река Янтра“.
Забраната се налага в срок от две години или до издаването на заповед за обявяването на зоната.
С нея отпадна и последната възможност да се реализира проектът за строеж на ВЕЦ край Долна Студена, срещу който местните хора недоволстват и искат отмяната му.