Учредително събрание на Консултативен съвет по животновъдство ще се проведе днес от 14 часа в зала „Свети Георги“ на русенската областна администрация по инициатива на аграрното министерство и с активното съдействие на областна дирекция „Земеделие“.
Поканени са представители на дребните и средните животновъди от областта, както и представители на различни държавни институции имащи отношение към този сектор.
Целта на консултативния съвет е да се поставят и разискват наболелите проблеми в сектора, както и да се подобри комуникацията както между животновъдите и съответните институции, така и между самите скотовъдци.
Заседанията на съвета ще се провеждат периодично в зависимост от актуалните проблеми. Предвижда се  възможност за представяне на искания и предложения към държавните институции.