Арендаторите в община Русе започнаха да изплащат рентите и наемите по договорите със собствениците на земеделски земи в региона. Първите анонси са за стойности около 60 лв./дка, съобщиха от „Русе ленд“. 
Добра новина за земеделците е покачващата се изкупна цена на една от основните култури - слънчогледа. Явно по-слабите добиви в някои райони, особено в Южна България вече водят до повишено търсене. Така цените се повишиха от 600 лв./тон в началото на жътвата до 700-710 лв./тон в момента. 
При евентуално бъдещо покачване очакваме средните ренти да превишат поне с 10% миналогодишните, които бяха около 55 лв./дка. Разбира се, влияние ще окажат и добивите при царевицата, както и нейните изкупни цени, коментират от „Русе ленд“. 
Прави впечатление обаче, че някои арендатори започнаха да не изплащат ренти за необработваемите части от нивите, за които съответно те не получават директни субсидии. Когато тези необработваеми части са малки, сумите не са от значение, но при много от нивите те представляват между 10 и 30% от площта на целия парцел. Това често влияе отрицателно при решение за продажба на земята, като иначе доста високите оферти „купува“ биват намалявани. Все пак, предвид слабото предлагане в община Русе и в региона, цените на нивите остават доста високи - над 1000 лв./дка. Предстои обаче да разберем в близките два месеца какви нива ще достигнат предлаганите ренти, казаха от „Русе ленд“.