Д-р Павлина Конукчиева е от Варна, където през 2004 г. завършва Медицинския университет. Работи в Спешно отделение в МБАЛ-Русе, докато специализира рехабилитация. През 2013 година се дипломира като специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Същата година д-р Конукчиева е назначена за началник на отделението за физиотерапия в Шкорпиловци към Университетската болница „Света Марина“ във Варна. От средата на юли тази година тя е началник на отделение „Физиотерапия и рехабилитация“ в МБАЛ-Русе.

- Д-р Конукчиева, какви цели преследва рехабилитацията?
- По определение рехабилитацията е възвръщане на психическото и физическото здраве на пациента с подобряване на социалните и практическите му умения и възможности. Идеята на това, което ние правим в отделението към русенската болница, е да помогнем на болния да се социализира и да се адаптира към битовата и обществената обстановка, след като е преживял травматичен инцидент или е установено хронично заболяване, което води до увреждане на общото му състояние и на даден етап - до инвалидизация.
- Коя е основната група пациенти във физиотерапевтичното отделение?
- Пациентите, които обслужваме, са доста разнородни. Основно помагаме на хора с увреждане на централната нервна система, с прекаран инсулт и инфаркт, със заболяване на периферната нервна система, която включва радикулити, невралгии, неврити. Накратко, работим с пациенти, които имат доста инвалидизиращи увреждания с големи болки. Правим рехабилитация и на хора с ортопедични заболявания след травми, счупвания на кости или след сменени стави. Общо взето, отделението ни винаги е пълно с пациенти.
- Как помагате на болни след прекаран инсулт?
- Рехабилитацията на тежък инсулт е много дълга и сложна и изисква много усилия и от страна на пациента, и на рехабилитационния екип. Нашата цел е да изправим болния на крака, за да може той да се самообслужва в дома си и да бъде способен да осъществява обичайните си ежедневни дейности. За по-леките инсулти ние полагаме усилия да възстановим напълно функционалната годност на пациентите. И в двата случая екипът ни подхожда индивидуално към всеки болен.
- Колко време отнема възстановяването на такива пациенти?
- Срокът на рехабилитация след тежък инсулт се определя трудно, защото с даден пациент може да се работи дори 1 година чрез многократни курсове на по-активна рехабилитация в болнични условия. Понякога тези курсове продължават по домовете на болните и при джипитата им.
- Постигате ли 100% успеваемост при възстановяването на тези пациенти?
- Стопроцентово възстановяване е възможно само при пациенти с леки инсулти. При по-тежките случаи обаче ние се стремим да ги адаптираме възможно най-добре в заобикалящата ги среда.
- Тези рехабилитационни курсове поемат ли се от Здравната каса?
- Отделението работи по клинични пътеки, които се поемат изцяло от касата, ако пациентът е здравноосигурен. Така че болните заплащат единствено потребителска такса за времето, през което са били на лечение в отделението. Има обаче групи болни, които са освободени от тези такси и за тях лечението е напълно безплатно.
- С каква апаратура разполага физиотерапията в МБАЛ-Русе?
- Отделението се оборудва с все по-нова апаратура. Закупен е апарат за дълбоки осцилации, който се използва при травми. Чрез него изключително добре се повлиява на болките и на отоците на пациентите след счупвания на кости от опорно-двигателния им апарат. Той включва още и възможности за улесняване на раздвижването на ставите след травми. Друг новозакупен апарат е комбиниран за електро- и ултразвукова терапия и позволява да се работи с два различни фактора върху един и същи пациент. Към него има допълнителна приставка - ултразвукова глава, която се нарича хендсфри. Името й не е случайно, тъй като тя освобождава рехабилитатора от ангажимента да я върти около болното място на пациента. Той просто фиксира хендсфри устройството към пациента и то автоматично променя зоната на излъчване. Тези предимства определят апарата като уникален и ние се гордеем с него, защото сме второто отделение в страната, което го притежава. Преди нас такава апаратура има едно софийско отделение.
Другите апарати за висококачествена физиотерапия и рехабилитация са магнит с различни индуктори, апарати за ниско, средно и високочестотна електротерапия, апарат за инхалации и още много други.
- Колко човека работят в отделението?
- Персоналът е от 25 специалисти. Двама от тях са лекари физиотерапевти, трети колега завършва в момента специализация по физиотерапия. Има още един кинезитерапевт, осем рехабилитатори и пет медицински сестри.
- Достатъчен ли е персоналът за многото пациенти, които минават през отделението?
- На този етап да. Екипът си върши много добре работата и всеки ден по време на визитация аз чувам много добри отзиви от пациентите за рехабилитаторите. Усеща се обаче известен дефицит на лекарите физиотерапевти. Затова отделението е отворено към колеги с тази специалност или към доктори, които желаят да специализират при нас. В състояние сме да обучаваме млади кадри със завършено висше медицинско образование и дори с придобита вече друга специалност, да ги подготвяме за изпита, който ще положат в София, и след това да им предложим работа като специалисти по физиотерапия в отделението.