С прощална снимка и персонални поименни плакети приключиха мандата си общинските съветници в Русе. В началото на днешното последно заседание председателят на Общинския съвет Васил Пенчев подчерта, че мандатът се характеризира с интензивна и напрегната работа, като има видими, значими резултати както в града, така и в малките населени места. На всички съветници бяха раздадени персонални плакети, които да им напомнят за дейността им в Общинския съвет, а в почивката всички се снимаха пред сградата на Общината. 
Преди обсъждането и гласуването на точките от дневния ред общинският съветник от Синята коалиция+ВМРО Милан Николов прочете декларация от името на Общинския съвет на СДС, с която се настоява за спешна среща на министрите на околната среда и водите и регионалното развитие с обществеността на Русе във връзка със зачестилите случаи на обгазяване и замърсяване на водите на река Дунав. Освен това сините искат данните от направените замервания в критичните зони на Русе и Мартен, както и фирмите нарушители и санкциите, които ще им бъдат наложени, да бъдат официално оповестени. СДС настоява за паралелни замервания от независима сертифицирана лаборатория от друга страна член на ЕС, се казва още в декларацията.
Бурна дискусия сред съветниците в последното за мандата заседание предизвика предложението на Общината за кандидатстване с проектно предложение за изграждане на Музей на река Дунав на мястото на недовършените корпуси на Доходното здание по програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“. 
Арх.Венцислав Илиев от Синята коалиция+ВМРО повдигна темата, като подчерта, че с парите по програмата трябва да бъде завършено нещо, което Общинският съвет в предходен мандат е приел да бъде офис сграда с търговски части. Той попита защо например сградата на старата полиция да не е обект на тази интервенция. Илиев посочи, че знае, че собствеността е смесена, но според него задача на Общината и общинските съветници е да решат този проблем. Съветникът допълни още, че теренът на Пети полк също е подходящ за тази иновативна идея. 
Неговият колега Стефан Бучаков коментира, че в предложението на администрацията няма мотивация защо музеят трябва да бъде точно в тази сграда и предложи точката да бъде отложена за следващата сесия. Предложението му обаче не бе прието. 
Не искам от този мандат да излезем като 51 глупаци. Не можем ли да разберем, че 4 млн. евро влизат в общината за нематериално културно наследство, каза Мирослав Славчев от „Атака“. 
Зам.-кметът Страхил Карапчански посочи, че опозиционната безперспективност е основа за генериране на абсурдни идеи и е несериозно да дава отговори на такива коментари, като допълни, че не е допускал тази точка да предизвика такава полемика. 
Отношение по темата взе и червеният Александър Неделчев, като коментира, че се решава нещо за 100 години напред на пъпа на града, без да има разчет за приходи, разходи и ползи. Как, без да знаем колко ще струва издръжката на музея, какви ще бъдат годишните очаквани разходи и приходи, да гласуваме, попита той.  Неделчев допълни, че се внасят неподготвени предложения, а съветниците трябва да решават на сляпо като марионетки. 
Вашата несигурност, некомпетентност и постоянна мнителност при предходно управление доведоха града до това положение, каза Борислав Българинов от ОДС. 
Пенчо Милков от БСП също се включи в дебата, като коментира, че е невъзпитано четири години след всяко изказване да се поставя под съмнение компетентността на тези, които се изказват, и това е абсолютно нетърпимо. 
След половинчасовата бурна дискусия предложението бе прието с 37 „за“, 1 „против“ и 4 „въздържали се“.