Изложбата „Пробиви в стената“ с рисунки на доктора по право Петър Байчев, правени в лагерите Персин и Белене през 50-те години на миналия век, бе открита вчера във фоайето на централния корпус на Русенския университет. Експозицията, която русенци видяха от 1 септември в Художествената галерия, ще бъде показана до петък в РУ. Тя пристигна в Русе благодарение на диригента Веселин Байчев, син на Петър Байчев, който е и основен организатор на експозицията. Вчера той изнесе лекция пред студенти и преподаватели за поуките от Белене.