Ирландия е една от страните с най-ограничено използване на интернет в училищата, но това може да се окаже с повече положителни отколкото отрицателни последствия, пише вестник The Irish Times, като се позовава на ново проучване.
Докладът на образователния отдел на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно отражението на компютрите и интернет достъпът върху резултатите от училищните тестове показва, че няма „значително подобрение в постиженията на учениците в литературата, математиката или научните дисциплини в страните, които са направили големи инвестиции в информационните технологии в образованието“.
Ирландия се намира на пето място преди последната страна в класацията за използването на информационните технологии в училищата и на четвърто в същия ред при използването на тези технологии за домашна подготовка. Ирландските ученици прекарват средно по 16 минути в използване на интернет в училище в сравнение със средните 25 минути за страните от ОИСР и рекордните 58 минути в Австралия.
Въпреки това резултатите на Програмата за международно оценяване на учениците показват, че по-високият, но безконтролен достъп до интернет и компютри в образованието може да доведе до проблеми, вариращи от „информационна претовареност“ до плагиатство от типа „копи-пейст“.