Епископи и пастори на Евангелската методистка църква от цяла Европа заседават в Русе по важни въпроси. За първи път България е домакин на заседание на Европейския методистки съвет, а за място на форума е избран Русе. Сред основните акценти в срещата са актуалните въпроси, свързани с бежанския поток, който идва в Европа от Средния Изток, каза за „Утро“ епископ Кристиан Алстед, председател на Европейския методистки съвет. 
Непосредствено преди заседанието на съвета пак в Русе и пак за първи път в България се проведе конференция на Европейското методистко историческо дружество, в което участваха над 40 делегати от различни европейски страни, каза Даниел Топалски, суперинтендант на епископалните методистки църкви на България и Румъния.