Българските изселници в Турция са изпратили на близките си в родината около 830 млн. долара през 2014 година, формирайки близо 1,5% от брутния вътрешен продукт на България. Средният трансфер по оста Турция-България е около 1200 долара годишно на избрал да живее и работи там човек. Това разкрива интерактивна карта на мигрантските трансфери в света на базата на данни на Световната банка, изготвена от списание Time.
България получава значително по-голяма сума от хората си в Турция в сравнение с останалите държави. На втора позиция е Испания, откъдето изпратените средства от български имигранти възлизат на 198 млн. долара.
На трето място е Германия с трансфери за общо 113 млн. долара през миналата година. На четвърто са САЩ с обща сума от 97 млн. долара, а на пето е Великобритания със 74 млн. долара.
Топ 10 се допълва от Италия (72 млн. долара), Гърция (68 млн. долара), Белгия (31 млн. долара), Канада (24 млн. долара) и Холандия (23 млн. долара). Значителни трансфери има и от Австрия (22 млн. долара) и Франция (21 млн. долара).
7 млн. долара са изпратили в България имигрантите в Русия. Сред скандинавските държави най-големи са трансферите от Швеция - 10 млн. долара, следвана от Норвегия със 7 млн. долара и Финландия с 2 млн. долара.
Сред съседните на България държави имигрантите в Сърбия са изпратили към родината си 2 млн. долара, а от Македония - 1 млн. За Румъния не са налични данни.
България получава седемцифрени трансфери и от далечни държави като Австралия (5 млн. долара) и ЮАР (4 млн. долара).