Кметът Пламен Стоилов предлага д-р Стоян Стоянов да остане управител на Медицински център-1 за още 3 години. Старият му мениджърски договор изтича на 28 март тази година.
Общината дава висока оценка на управлението на д-р Стоянов през изтеклите 3 години. Медицинското дружество е изпълнило целите на бизнес програмата си. Направени са инвестиции в подобряване на базата, в медицинска техника и в качеството на услугите. Обзаведен е нов дерматовенерологичен кабинет с апаратура за лазер и криотерапия за лечение на доброкачествени образувания. Дооборудвана е клиничната лаборатория, открити са урологичен и ендокринологичен кабинети. Ремонтирани са здравните служби в Долапите и Средна кула. Центърът е одобрен за база за практическо обучение на студенти от Русенския университет, които учат за медицински сестри и акушерки. Медицинският център няма задължения и през 3-годишния период е на плюс.