Медицинска апаратура за диагностика и лечение на злокачествени заболявания от последно поколение е купена по проект „Европейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ“, който болницата изпълнява, ще приключи на 28 ноември. Неговата стойност е 8 518 576 лева, като над 7 милиона от тях са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите пари са отпуснати от държавния бюджет.   
Очаква се по този проект да бъде купен и ангиографски апарат, с който цикълът за диагностика на злокачествени заболявания ще бъде затворен.
Това бе отчетено на обзорна пресконференция, в която участваха зам.-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, директорът на болницата д-р Иван Стоянов, ръководителката на проекта Стойка Таскова от Министерството на здравеопазването, зам.областният управител Станимир Станчев и др.
Другото направление в 4-годишния проект, стартирал на 28 март 2011 година, е енергийната ефективност. Подменена е дограмата във всички отделения, направен е ремонт на покрива, монтирана е топлоизолация и централна стeрилизационна система, а в момента се изгражда асансьор до 12 етаж в северната страна на Хирургическия блок. Така според Стойка Таскова нивото на русенската болница се повишава до степен, която й позволява да се конкурира с университетските.
Много русенци са имали достъп до новата ни апаратура и знаят какви възможности има тя за поставяне на точни диагнози. А благодарение на Министерството на здравеопазването много въпроси по изпълнение на проекта бяха решени в срок, каза д-р Иван Стоянов.
Тази програма завършва успешно и навреме благодарение на европейските фондове, тъй като средствата за нея надхвърлят 10 пъти бюджета на министерството и ако срокът не беше спазен, парите щяха да бъдат загубени. 30 000 пациенти се лекуват годишно в болницата и е много важно тя да разполага със съвременна апаратура, за да прилага ефективно лечение, посочи д-р Адам Персенски.
Зам.областният управител Станимир Станчев пък допълни, че с този проект русенската болница ще може да привлича пациенти от Гюргево, а това ще разшири медицинските дейности.