Община Ветово започва реализация на проект „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики“ по ОП „Административен капацитет“. Общата му стойност е 79 412 лева.
По проекта ще бъдат разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и оценка на досега действащия общински план за развитие на Ветово, обясни на пресконференция вчера зам.-кметът и ръководител на проекта Димитър Денев. Освен това ще се изготви анализ на икономическото и социалното състояние на общината, ще се съберат статистически данни за структурата на населението по възраст, социален статус, трудова активност, образование, семейно положение, етнос и религия, за броя на родените деца. Въз основа на това ще се изработи планът за развитие на общината през новия програмен период на Европейския съюз.
Безработицата в община Ветово е около 27% и това я прави една от най-високите в страната, така че нейното преодоляване е най-важният ни приоритет, коментира Димитър Денев. Инфраструктурата и достъпната среда е другият основен проблем, който ще се изведе в новия общински план.
По време на 9-месечната реализация на проекта ще се повиши административният капацитет на общинските служители и общинските съветници, ще се набележат конкретни политики за социално включване на населението и за повишаване на конкурентоспособността на местния бизнес.