Няма изборни пришълци, нито адресни регистрации, които трябва да бъдат заличени нито в община Русе, нито в областта. С това заключение излязоха комисиите от проверяващи в осемте общини на територията на Русенска област. 
Както е известно, през процедурата за контрол на адресните регистрации преди местните избори на 25 октомври трябва да преминат всички общини. До назначаване на инспекциите се стигна след журналистически разследвания за странни регистрации на адреси, на които няма постройки, годни за живеене, както и струпвания на десетки регистрирани на един адрес.  
С една предполагаема цел - да подкрепят определена кметска кандидатура.
Заради това всяка община назначи комисия, която да  провери спазени ли са изискванията за извършените адресни регистрации или за промяна на адреса в периода от 1 юли 2014 г. до 30 април 2015 г. В комисиите бяха включени представители на съответната общинска и областна администрации, на местното МВР и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ /ГРАО/.
На сайта си протоколите от проверките са публикували общините Две могили, Бяла, Борово, Ветово, Ценово и Сливо поле. Община Русе е предпочела да извести жителите си, като закачи заключението на комисията на таблото за обявления, което се намира на задния вход на сградата на общинска администрация. Причината: нямали изрично задължение да качват информация от проверката в интернет страницата си, която вероятно е предназначена за по-сериозни публикации.
Комисията от осем експерти с председател началника на отдел „Гражданско състояние“ Албена Арсова е проверила общо 8245 заявления за постоянен адрес и адресни карти за настоящ адрес за периода от 1 юли 2014 година в 14-те населени места на територията на Общината.
 Най-много са инспектираните регистрации в град Русе - 5260, за 2014 година и 2409 за 2015-та. На второ място с най-много проверки е Мартен - с общо 116 инспектирани адреса. В останалите населени места - Бъзън, Долно Абланово, Николово, Ново село, Просена, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода и Ястребово са инспектирани от 8 до 85 адреса.
Изводът е категоричен - за всички адресни регистрации са изпълнени изискванията на закона, между които приложени документи за собственост и за ползване на имота. 
На сайта си протокол от проверката не е публикувала и Община Иваново, но кметът Георги Миланов бе категоричен, че няма открити нарушения и всичко е изрядно.