11 216 са регистрираните безработни на територията на Русенска област, сочат данните за януари на Бюрата по труда. Броят им бележи ръст и е с 628 повече в сравнение с предходния декември. Като причина се посочва периодът в годината, в който сезонните дейности все още не са започнали. Най-голям дял от безработните са хора без специалност и със средно образование. Сериозен остава и броят на хората на възраст над 50 години, които търсят препитание - 39% от всичи регистрирани.
752 души през януари са постъпили на работа. Спрямо декември те са с 392 повече. Почти половината от тях са хора със завършено средно специално и висше образование.
Три пъти повече хора в сравнение с последния месец на 2012 година или общо 419 души са се включили по програми за заетост и в схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Обявените свободни работни места в Русенска област са 546. Търсенето на служители също бележи ръст през януари, като най-много заявки има от преработващата промишленост и търговията. По европейски програми пък са заявени други 295 работни места.