Студенти от клуб „Различни и равни“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“ участваха в курс по сугестология, за да открият нови варианти за разрешаване на социални проблеми. Лектор беше Ангелина Карастоянова, един от малкото останали живи ученици на основателя на сугестологията проф.дмн Георги Лозанов. Внушението и освобождаването, които са основните дялове на сугестологията, помагат при разкриването на потенциала на личността, а внушението може да освободи от минали психотравми и да предпази от нови, установиха студентите от клуба. След лятната ваканция първата сбирка на „Различни и равни“ ще се състои идния вторник.