790 малчугани до 3-годишна възраст чакат да бъдат класирани в детските забавачки през тази година чрез електронен прием. За февруари вчера обявиха 51 свободни места. През януари те са били 54, за които са кандидатствали 287 деца. Приетите обаче са едва 48. 16 деца, макар че са класирани, не са записани, защото родителите им декларирали повече предимства, отколкото можели да докажат.
На пръв поглед изглежда, че местата за детските ясли са малко, но в действителност това не е така, коментира Мариела Личева, шеф на дирекция „Здравни и социални дейности“.
Големият брой кандидати за забавачка всъщност не е действителен, заяви тя. Наблюдавал се следният парадокс: родителите на бебета на по 2-3 месеца бързали да кандидатстват за ясла, за да са сигурни, че ще бъдат приети, защото по-предният входящ номер носи предимство. В електронната форма има графа, в която трябва да се посочат месецът и годината, от която искат детето да посещава ясла. Само че повечето хора я пропускали. Затова системата автоматично ги класира, а после се оказва, че детето е още малко. Последният подобен случай бил с близнаци на 3 месеца. Ако обаче се посочат месец и година, детето се включва в класацията един месец по-рано.
Приемът в ясла е от 10-месечна възраст, но обикновено родителите пускат децата след първата годинка. Важно е да се отбележи още, че за забавачка свободните места се обявяват всеки месец.
Според Мариела Личева истерията с прекалено ранното кандидатстване е излишна, но родителите очевидно се притестяват заради проблемите с приема в детските градини. Тя твърди, че проблеми с настаняване в забавачките реално няма. И обяснява този факт с ниската посещаемост. Тъй като децата често боледуват или пък родителите им от време на време ги оставят при бабите, на практика места в групите винаги има, а капацитетът не се използва ефективно.
Затова от тази пролет Общината ще въведе полудневна форма на посещение и в яслите. Така и родителите, които не са целодневно ангажирани, ще бъдат удовлетворени, а и персоналът ще бъде натоварен. От друга страна, и за малчуганите е по-добре от емоционална гледна точка.