И 2013 година Русе завършва на второ място в класацията за търговска площ в шопинг центровете на човек, показва изследване на консултантската компания Sollers. По нейните данни, търговските центрове в нашия град разполагат с 356,18 кв.м на 1000 души. На първо място е Бургас с 484,32 кв.м. Стара Загора ни диша във врата с 329,06 кв.м на 1000 души. Варна заема четвъртото място с 289,66 кв.м на 1000 души население, а след нея са София, Пловдив и Плевен, съответно с 228,49 кв.м, 215,88 кв.м и 74,80 кв.м на 1000 души. Така двата ни действащи мола се оказват предостатъчни, за да продължим да държим второто място в страната.
С над 18 на сто се е увеличил общият обем нетни отдаваеми площи в шопинг центровете в страната към края на 2013 г. спрямо предходната 2012 г. до 716 160 кв.м. Спрямо 2011 г. ръстът е над 33%.
От 2010 г. насам обаче нови молове са заработили само в София и Бургас. Двата ни търговски центъра - „Мол Русе“ и „Мега мол“, също бяха открити в края на 2010 г.
Очаква се със стартирането на предвидените молове тази година общият обем нетни отдаваеми площи в шопинг центрове в страната да се увеличи с над 19% до 853 260 кв.м. Към края на 2013 г. със започнат строеж са шопинг центрове с нетна отдаваема площ 192 600 кв.м. От тях през тази година се очаква да бъдат реализирани 71%.
По всичко изглежда обаче, че Русе ще запази втората си позиция и през настоящата година. До края й се очаква отварянето на нови четири търговски центъра, като три от тях ще са в София. Въпреки това, поради огромното си в сравнение с Русе население, столицата пак няма да достигне нашите 365 кв.м на 1000 души.
Четвъртия мол, чието откриване предстои до края на годината, е в Плевен - рестартираният през миналата година „Панорама мол“. С него Плевен дори няма да се доближи кой знае колко до Русе.
Стойността на показателя „търговски площи в модерните шопинг центрове на 1000 души население“ за страната се покачва до 97,24 кв.м на 1000 души. Спрямо 2012 г. той се е повишил с 18%, а спрямо 2011 г. - с 33,6%. Със завършването на предвидените търговски проекти се очаква стойността на този показател да се повиши с 19% до 115,86 кв.м на 1000 души.
Що се отнася до търговските улици, през последните години станахме свидетели на отлив на големи търговски марки и посетители заради нарасналото предлагане на площи в търговски центрове. През 2013 г. тази тенденция остава в сила за големите градове, като Русе не прави изключение.
Основно неудобство за потребителите, които се насочват към магазините на търговските улици, е липсата на достатъчно паркоместа, което не е проблем при големите търговски центрове.
Бързо развиващото се онлайн пазаруване продължава да оказва влияние върху оборотите на магазините. За все повече потребители пазаруването от дома и офиса се предпочита като по-удобно, бързо и лесно.
Освен това с нарастването на безработицата и равнището на спестяванията през последните години, намалява и потреблението като цяло.
Предлагането по търговските улици е предимно на малки площи до 150 кв.м, които не удовлетворяват търсенето на големите вериги. Основните наематели по главните търговски улици са малки и средни фирми, които имат нужда от по-малки търговски площи. През последните години и особено през 2013 г. се открои тенденция на редуциране на търговски площи по улиците в ресторанти, заведения и кафенета, твърдят експертите на Sollers.