Общината иска да придобие безвъзмездно собствеността върху два държавни поземлени имота с построените сгради в тях на алея „Трепетлика“ в Парка на младежта.
Сега те са под опеката на МВР и са част от жилищния фонд на полицията. Но в тях живеят наематели без правно основание и от февруари 2012 година хората имат предупредителни писма в едномесечен срок да освободят квартирите. И днес все още обаче наемателите са там, не за друго, а единствено от човешка гледна точка. Ако законът стриктно се приложи, те би трябвало да останат на улицата. А истината е, че в къщичките на алея „Трепетлика“ възрастни и социално слаби граждани живеят от години. От друга страна, драмата, която е провокирана от собствеността на имотите, тлее от дълго време и съвсем не е от последната година.
Една от наемателките е Радка Стоянова. В далечната 1981 г. тя била картотекирана в първа категория като самотна майка с две деца. В резултат с решение на тогавашния Общински народен съвет, уж временно, докато някакъв блок се построи, жената била настанена в една от къщичките на алея „Трепетлика“ 4. След три месеца обаче получила настанителна заповед и така... до днес. До 1993 г. Стоянова, както и нейните съседи, плащали наем в общинското „Жилищно настаняване“, но след това имотите минали към полицията.
Оттогава досега на всеки 4 години току получавам по някое писмо за освобождаване на квартирата, разказва Радка Стоянова. Основанието е все едно и също - жената обитава ведомствен имот без правно основание. През 2008 г. процедурата добива по-официален вид - предупредителното писмо е с обратна разписка и в него МВР посочва, че прекратява договора й и че от тази дата до освобождаването на квартирата тя дължи на ОДМВР по 100 лева на месец обезщетение. Впрочем Радка отбелязва, че тя всъщност няма сключен договор с МВР. Въпреки това през годините чинно си е плащала определения наем. Обезщетението от 100 лева също издължава, но без последните 3 месеца. Стоянова казва, че в нейното положение са и другите 5-6 семейства на алея „Трепетлика“, които живеят във ведомствените жилища.
След многократни разговори с шефа на ОДМВР Светослав Първанов, с областния управител Стефко Бурджиев и с кмета Пламен Стоилов, сега тази жилищна драма предстои да се разреши. През септември министърът на вътрешните работи Цветан Цветнов в писмо до Бурджиев се е съгласил да започне процедура по безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имотите на Община Русе. Затова сега е нужно решението на Общинския съвет.
Когато жилищата станат общински, кметът Стоилов гарантира, че наемателите ще запазят квартирите си. Техният статут ще бъде уреден - не само че няма да останат на улицата, но и наемите им със сигурност ще бъдат по-поносими от сегашното месечно обезщетение от 100 лева. Истината е, че жилищата на алея „Трепетлика“ въобще не отговарят на съвременните изисквания. Хората обаче не могат финансово да си позволят нищо по-прилично.
Сградите всъщност са строени в далечните 1920 и 1925 години, една от тях е паянтова, втората е полумасивна и само една е масивна. Видът им наистина е окаян. Ценното обаче е земята под тях, ако един ден те се съборят. Става дума за два парцела в непосредствена близост по Парка на младежта - единият над 3 дка, а другият - над 1,5 дка. Кметът Стоилов каза, че в бъдеще ще мисли какво ще се случва там, още повече че по проекта за интегрирано градско възстановяване и развитие това пространство влиза в една от зоните за въздействие.
Стоилов съобщи още, че предстои МВР да предостави на Общината и собствеността върху ведомствените къщи и по ул.“Липник“, в близост до „Мол Русе“. Там имотите са в добро състояние, ще ги запазим, но понеже теренът е много атрактивен, ако се появи инвеститор, можем да мислим за друго решение, поясни кметът.