Пореден опит за продажба на фалиралата „Дунавска коприна“ ще направи назначеният от съда синдик Иво Траянов. Насрочен е нов търг за активите на тъкачницата, който ще се проведе на 25 февруари.
Имотите на „Дунавска коприна“ включват 39 броя производствени, складови и административни сгради. В сравнение с предишния неуспешен търг пазарната им цена е намалена от 10,7 млн. лева на 7,26 млн. лева. Според публикуваното тези дни обявление, ликвидационната цена на всичките тези имоти е 6,1 млн. лева. Те обаче се предлагат на търга с начална цена равна на пазарната или 7 263 600 лв. На предишната продажба през ноември началната цена бе равна на ликвидационната им стойност  - тогава 8 568 390 лв. Теренът и сградите продължават да се продават като едно цяло и купувачът ще трябва да купи всичките 39 сгради или нищо.
„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност вече близо три години.