Въпреки новостартиралата през миналата година нова обща селскостопанска политика, новите мерки за субсидиране и новата Програма за развитие на селските райони, фермерите все по-често продават напълно разработени животновъдни и растениевъдни стопанства. Това показва справката в сайта на fermer.bg, който е сред най-използваните от земеделците за покупко-продажбата на агроимоти.
Предлагането на работещи агростопанства за продан продължава и все по-често присъства в селскостопанските обяви, като не подминава и Русенска област. В момента в сайта има регистрирани 7 оферти от региона, като всичките имат за цел продажба. Най-интересните предложения са за 4750 дка рибарници с инфраструктура по поречието на Дунав и за работеща птицеферма с капацитет 26 хил. броя с върху 10 декара площ с две напълно оборудвани халета, отговарящи на изискванията за хуманно отношение към птиците. Собственикът й изрично подчертава, че продава целия бизнес. Другите оферти са за земеделска земя и други селскостопански имоти.
Подобно е положението не само в Русенско. Само за месец август в категория Имоти на fermer.bg са публикувани над 20 обяви за цялостна разпродажба на разработени селскостопански ферми. Земеделските стопани най-често продават овощни градини, покрити оранжерии и животновъдни стопанства.