Отварянето на данните на Агенция по заетостта за свободните работни места, обявени в нейните териториалните поделения, позволяват нов подход към анализа на процесите, които протичат на пазара на труда, пише анализаторът на Института по пазарна икономика Явор Алексиев.
Прегледът на данните на АЗ за свободните към 3 септември 2015 г. работни места показва, че има 14 771 свободни работни места, от които 54% са за безсрочни договори, 44,8% за срочни и само 1,2% за граждански договори. 82,6% от обявите са за 8-часов работен ден, а вторият най-висок дял (5,8%) е за работа на половин работен ден (4 часа).
Претеглена към броя на свободните работни места по различните обяви (тъй като по една обява може да има повече от едно заявено работно място), средната брутна заплата за свободните работни места в страната, (изчислена на база 8-часов работен ден, е 536 лева. Това е чувствително по-ниско от средната заплата за страната според НСИ - 868 лв. бруто по последни данни от юни 2015 година. Възможно обяснение е, че на пазара на труда болшинството от свободните места са за по-ниско квалифициран и съответно – по-ниско платен труд. 
Броят на регистрираните безработни към юли 2015 година е 309 781 души. Най-много безработни се борят за едно място в област Разград - 67 души, а най-малко - в област Русе - 9 души. Средно за страната за едно свободно работно място се борят 21 души.
В Северна България за едно място се борят 25 безработни, а в Южна България - 19 души. В комбинация с по-ниската заетост в много от областите в северната част на страната и високата безработица там, намирането на работа остава сериозно предизвикателство.