Три кабелни линии между трафопостове в кварталите „Здравец Изток“, „Родина“ и в централната градска част подмениха техници на „Енерго-Про Мрежи“. Старите маслени кабели бяха подменени с нови с алуминиево ядро и с по-малко сечение. Така освен че се подобри качеството на подаваното електричество на повече от 4000 клиенти на компанията в града, се ограничиха и възможностите за кражби.
Заедно с подмяната на кабелни линии, специалистите на електроразпределителното дружество извършват обслужване на трафопостовете в града и ремонтни дейности по съоръженията на територията на областта. Екипите подменят амортизирани и повредени консумативи, доливат трансформаторно масло на силовите трансформатори, проверяват техническото състояние на кабели, проводници, изводи, контактни връзки и други. Благодарение на съвременната техника, с която са снабдени екипите на дружеството и използването на надеждна технология, електромонтьорите успяват да работят под напрежение и предотвратяват повреди по скъпо струващи съоръжения. По време на превантивните дейности експертите откриват потенциални предаварийни ситуации, които биха могли да доведат до неудобства за клиентите на компанията, предизвикани от повреди по съоръжения.
Успоредно с профилактиката на трафопостове екипите подмениха табла, електромери и проводници с нови усукани изолирани в Русе, кварталите около града и селата от общината. Подменени бяха и разединителите по електропроводите и трафопостовете в населените места от общините Русе и Иваново, съобщиха от „Енерго-Про“.