Препариран морски орел обогати експозицията в зала „Блатна екосистема“ на Екомузея. Инсталацията представя защитената птица в полет с уловен малък гмурец. 
Тялото на морския орел е предадено в Екомузея в края на 2014 г. Тогава в РИОСВ е подаден сигнал, че служители на ловно стопанство „Дунав“ са намерили мъртва птица от застрашения вид. Специалистите от Екомузея са изследвали причината за смъртта на морския орел и са установили, че тя не е застреляна, а най-вероятно е починала от отравяне или заболяване.
Морският орел Haliaeetus albicilla е една от най-редките птици в България, тя е защитена от Закона за биологичното разнообразие и е включена в Червената книга на България.