Обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на „Музей на река Дунав“ обяви Община Русе. Основната цел на проекта е да се построи съвременна сграда на три етажа, която да съчетава  музей, зали за събития, търговски и административни площи. 
Музеят ще представя многоликата и многопластова дунавска идентичност, изградена върху културно-историческо наследство и природни ресурси на държавите по поречието на Дунав. Той ще бъде пространство за атрактивно пресъздаване на исторически епохи, културни забележителности и стилове, природни дадености и занятия и занимания, характерни за Дунавския регион. За целта ще се използват дигитални и високотехнологични решения за експозициите, които да превръщат посещението в музея в активен процес на изследване, тестване и създаване на опит. 
Посетителите ще имат възможност да се запознаят със славните моменти на Римската империя и нейното материално и нематериално завещание по нашите земи - крепости и градове, истории за бита и героите, военно дело и мостостроене, винарска култура и лозарство, както и с историята за общото минало на градовете в Българо-румънския трансграничен регион с влиянието на Австро-Унгарската империя. 
В българския сектор пък ще се постави акцент на Русе като град с богата история, културна и архитектурна традиции. Предвижда се музеят да стане център на туристически маршрути в града и екскурзии по реката до близки и далечни дестинации. 
Прогнозната стойност на поръчката е 79 080 лева, а срокът за изпълнение - не повече от 15 дни. Сградата на музея ще бъде разположена на мястото, отредено за изграждане на корпуси „Е“, „Ж“ и „И“ към сградата на Доходното здание. Трите корпуса са част от проект за реконструкция, адаптация, реставрация и разширение на съществуващата сграда и представляват търговско - административен комплекс, който е съставен от четири надземни и две подземни нива, служещи за подземен паркинг. До момента са изпълнени в груб строеж само подземните нива и двупосочната рампа за достъп до тях от ул. „Черно море“.
На първия етаж ще има входно фоайе, магазин за сувенири, ресторант с минимум 60 места, зрителна зала, като достъпът до тях ще бъде отворен и за туристите, които не посещават музея. На втория и третия етаж ще бъдат разположени фоайета, експозиционни площи, зрителна зала, зали за събития, офис помещения за администрацията. На последния етаж е предвидено да има и свободна експозиционна площ за гостуващи експозиции и събития, както и да има зали за събития, които да могат да се отдават под наем. 
Оферти ще се приемат до 12 часа на 14 септември, а в 15 ч специална комисия ще ги разгледа. При оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като техническото предложение ще е с по-голяма тежест - 70 точки, а предложената цена ще носи 30.