17 студенти от Русенския университет завчера получиха сертификати за проведената от тях професионална практика в Регионалната служба по заетостта. През юли и август те заемаха за 30 дни стажантски позиции по изучаваните специалности - консултант правна помощ, сътрудник програми и проекти и сътрудник регионална информационна система. Специално внимание бе отредено на дейностите, насочени към младите хора на възраст до 29 години, които не работят и не учат, с тях студентите проведоха анкети. 
Практиката на студентите е поредната съвместна инициатива на Русенския университет и Регионалната служба по заетостта в Русе. Тя се осъществява по проект, сключен от Агенцията по заетостта и Министерството на образованието и науката с финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.