Регистърът на дипломите за средно образование на Министерство на образованието и науката показа, че учениците от област Русе тази година са постигнали най-висок среден успех в сравнение с всички области в България. Средният успех от дипломите за средно образование в Русе е мн. добър (4,94), със седем стотни по-висок от миналата година. След Русе са миналогодишните първенци - учениците от Търговище (4,93), а на трето място са Софийска област и Габровска област с еднакви резултати (4,90). Най-слаби на опашката са дипломираните средношколци във фаворизирания от дълги години Бургас (4,44) и в съседната Разградска област (4,45). 
Всичко това е повод за особена гордост, която всъщност би следвало да изглежда съвсем закономерна, защото Русе отдавна се слави не само като европейския град на България, но и като град с изключително интелигентно население. Неслучайно русенец - Веско Топалов, става световен шампион в най-интелигентната игра - шахмата. Русе е рождено място на единствения засега роден в България нобелов лауреат Елиас Канети и на номинирания за Нобелова награда акад.Самиул Рефетов. Вече две години Русе е шампион в класацията за най-четящ град, а тази пак се бори за първото място.
Редица други данни от Националния статистически институт потвърждават факта за особен статут на града ни в областта на интелекта и знанието. Относителният дял на населението от 25 до 64 навършени години с висше образование в Русе не само е един от най-високите в България, но и нараства твърде бързо: през 2010 г. този дял е 20,4%, а в началото на 2014 е 23,6%. За сравнение тези числа за София са 13,1% и 14,4%, близо два пъти по-малки; в Бургас през 2010 г. този процент е бил 15,6%, а през 2014 г. - 20,2%. 
Знанието и интелектът на русенци са свързани с миналото, с традициите: в Русе през 1820 г. е основано първото килийно училище в България, през 1840 г. е основано първото светско училище, първото честване на славянската писменост и на българската просвета и култура е в Русе през 1858 г., през 1867 г. пак в Русе е открита първата българска книжарница, тук е отпечатан и първият български учебник „Учебник по земеделието“ на русенеца Цани Гинчев, в Русе е първата кинопрожекция в България (1897 г.) и т.н. 
Освен връзката с традициите и генното наследство, интелигентността и обичта към знанието на русенци са съизмерими с обстоятелствата на модерния ХХI век, имат за основа съвременната образователна система, модерните информационни технологии и т.н. Според националната статистика, относителният дял на лицата от 16 до навършени 74 години в Русе, които редовно ползват интернет, сега е 54,5%, което е най-високият процент в България. Той рязко е нараснал в сравнение с 2010 г., когато е бил 41,5%. Нарастването само за три години е с цели 31,3% спрямо базата за 2010 г. и според мен се дължи на усилията не само на общинското и областното ръководство на Русе, но и на активността на русенски фирми (например, „Нетуоркс“ и др.), на самите граждани. И още, за сравнение, докато в Русе има такова голямо увеличение на редовно ползващите интернет хора, то в София е налице обратната тенденция: там делът на тези хора е намалял за 4 години от 43,3% през 2010 год. на 40,1%. Този процент в Бургас сега е 44,2%, с цели 12,3 пункта по-нисък в сравнение с Русе. Делът на домакинствата с достъп до интернет в Русе е 57,1%, а в Софийска област е 44,1%, в Бургас е 44,8%. Тези факти говорят сами за себе си и показват нивото на съвременност на Русе в сравнение с най-богатите области на България.
При такива обективни статистически данни няма как да няма резултати в областта на интелектуалното развитие на русенската младеж. И няма как очакванията ни за бъдещето да не са оптимистични.
Акад. Петър ИВАНОВ,
директор на Демографския институт