Елементарна бюрократична спънка може да забави за неопределено време прехвърлянето на „Топлофикация Русе“ от руската „Мечел“ на контролираната от Христо Ковачки „Топлофикация Плевен“. Съгласно действащата нормативна база Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да препотвърди лицензията на русенското дружество за продажба на топлинна и електрическа енергия, в която да фигурира името на новия собственик. Решението е напълно формално, но кой знае защо се изисква. Ако не стане факт, прехвърлянето на собствеността на „Топлофикация Русе“ може да се забави за неопределено време.
ДКЕВР бе подложен на невероятен граждански и институционален натиск да понижи енергийните цени и миналата седмица всички негови членове подадоха оставки. Те декларираха, че ще продължат работата си, но не е ясно доколко в такава ситуация биха взели ангажиментите си присърце. А и приоритет за тях остават цените на електроенергията, които трябва да са по-ниски от 1 април и това съвсем няма да е лесна работа. Тръгна и мълва за мълчалив бойкот не само на ДКЕВР, но и на администрацията на всички нива, която по този начин иска да докаже, че исканията за оставки не са правилен ход и могат да парализират цялата държава.
„Топлофикация Плевен“ е собственост на дружеството „Корнворс Лтд“, регистрирано на Сейшелските острови. Знае се обаче, че зад офшорката стои енергийният бос Христо Ковачки. Той контролира и топлофикациите в Бургас, Сливен, Враца, Велико Търново и Габрово. Според обявените по-рано параметри, за „Топлофикация Русе“ ще бъдат платени 27.7 млн. евро. Купувачът ще поеме и инвестиционните ангажименти на дружеството като ще заплати и задължения в размер 18,8 млн. долара на ТЕЦ Русе за доставени по-рано въглища. Преди седмица сделката бе одобрена от Комисията за защита на конкуренцията и потвърждаването на лицензията от ДКЕВР е последната пречка пред финализирането на сделката. Хора на Христо Ковачки вече наглеждат работата на русенското дружество, което обаче все още се управлява от досегашното си ръководство.