587 решения на ТЕЛК, които се отнасят за здравето на деца и по които вървят плащания, са проверили съвместно експерти от Регионалната здравна инспекция и Регионалната дирекция за социално подпомагане. Не са установени недостоверни решения, но ще продължим да търсим информация за тях от картотеките, заяви регионалният социален директор Татяна Дончева. И допълни, че предстои проверка и на останалите решения на трите лекарски комисии в Русе и не само на тези, които се отнасят до деца. Като причина за това Дончева посочи, че всяка експертна комисия издава към 20 одобрения на ден и решенията се увеличават стремглаво. Ще се работи и за оптимизиране на техниката, така че социалното ведомство да получава решенията своевременно по електронен път.
Както „Утро“ писа вчера, молбите за ТЕЛК бележат сериозен ръст, като са се увеличили с 1000 за една година. Заверените решения пък са скочили от над 6700 за 2011 година на близо 9000 за 2012. А като причини за това д-р Никола Събев от Регионалната здравна инспекция посочи застаряващото и болно население на Русе и ниския социален статус на хората, които търсят допълнителен доход.
Рязко се увеличава и отпускането на еднократни помощи при инцидентно възникнали потребности, заяви Дончева. За януари броят им е 22 на стойност 5535 лева, като в община Русе има 14 такива случая. Впечатление прави, че всяка втора молба е за невъзможност за финансиране на лечение, закупуване на медикаменти, за деца с хронични заболявания, обясни Дончева.
Двойно се увеличават и молбите с искания за покриване на разходите за лечение и диагностика. За януари 2012 година те са 16, докато за първия месец на 2013 са 33 и на МБАЛ са изплатени 18 753 лева. През декември и януари са одобрени по няколко молби за отпускане на средства на едни и същи хора от Русе и Бяла. Общият брой на начислените социални помощи на територията на Русенска област са в размер на 1 674 346 лева, като 1 212 389 са само за социално слаби от община Русе.