Варненската фирма „Инжконсултпроект“ е класирана на първо място с 92 точки по обществената поръчка за изработването на идейния проект на бъдещата магистрала Русе-Велико Търново. Това става ясно от протокола на комисията, която оцени и разгледа предложенията на кандидатите. Фирмата предложи 835 200 лева цена за изпълнение на договора. Тя е с широк предмет на дейност, а нейни управители са Ганка и Иван Колелиеви. 
На второ място е класирано ДЗЗД „АМ Янтра“, което включва софийските фирми „Трансконсулт-22“, „Контролс“ и „МОТТ Макдоналд Лимитид“. Другата софийска „Пътпроект“ и българо-италианският кандидат ДЗЗД „Проект Русе 2015“ заемат съответно трето и четвърто място в класирането. Софийската „Илия Бурда“ и „Алве консулт“ от софийското село Мало Бучино са класирани на пета и шеста позиция. Аксаковската „Трафик Холдинг“, която даде най-високо ценово предложение - 1,275 млн. лв., с 32% над средната цена, е класирана на последното седмо място. 
Останалите кандидати по поръчката - софийските „Пътпроект 2000“, ДЗЗД „ЕЖИС-ППМ“, консорциум „Мости“ и „Виа План“, са отстранени от участие заради пропуски и несъответствия в документацията.