Прегледи на първокласници и деца в предучилищна възраст ще извършват на преференциални цени между 1 и 10 септември логопеди от „Медика“. Кампанията има за цел да провери готово ли е детето за първите учебни дни. Три са компонентите, които показват, че малчуганът е достигнал „училищна зрелост“. Това са готовността му да приеме задълженията си на ученик, да има определен запас от знания и умения и да умее да общува с връстници и учители. Ако се установи, че има проблем, за него могат да бъдат предприети навременни и адекватни мерки от специалист. 
В Логопедични центрове „Медика“ може да бъде направена диагностика дори на деца на 3-4 години за тяхното комуникативно, езиково и графомоторно развитие. Ранното откриване на децата с риск дава възможност те своевременно да бъдат насочени към специални програми за превенция на нарушенията при писането и четенето в първи клас 
Записвания за прегледените с намаления могат да се направят на телефони 0887 67 67 52 и 0887 79 50 27.