487 регистрирани безработни от областта са започнали работа през юли. Това е с 36 души повече в сравнение със същия месец миналата година. От тях  специалистите със средно специално и висше образование са 158, а младежите - 120. 
Трудовите посредници са намерили работа на 230 безработни, а 97 са наети по програми.
Обявените свободни работни места в областта са 550, което е с 42 повече в сравнение с юни. Най-голямо е търсенето в преработващата промишленост, образованието, административните и спомагателните дейности.
Към края на юли в трите бюра по труда в Русе, Бяла и Ветово регистрираните безработни са 8169. Техният брой за пореден месец намалява, макар и със символичните 3 души в сравнение с края на юни. 12% от регистрираните безработни са младежите до 29 години.