Сградата, подслонявала някога фурната и банята в ДЗС, е първият обект в общинската приватизационна програма за тази година.
Имотът, който ще бъде предложена на търг, включва  едноетажна масивна постройка с площ 339 квадратни метра и 1937 квадратни метра терен.
Ако съветниците подкрепят продажбата, ще бъде възложена приватизационна оценка, след което ще бъде обявен търг с явно наддаване.