Глоджево вече може да се похвали със своя първи почетен гражданин - Георги Иванов Янев. Той е удостоен със званието от Общинския съвет във Ветово по повод неговия 80-годишен юбилей и заслугите му за развитието на региона като специалист, ръководител и общественик, допринесъл за просперитета на земеделието в региона.
Георги Янев има висше аграрно образование и целият му професионален път е свързан със селското стопанство. Бил е главен агроном, а след това и председател на Трудово-кооперативното земеделско стопанство /ТКЗС/ в Глоджево, после става председател на Аграрно-промишления комплекс /АПК/, който обединява земеделските площи на 10 села. По това време е два мандата съветник в Окръжния народен съвет и с негово съдействие се изгражда водопровод за питейна вода в Глоджево, строят се къщи за членовете на кооператива, в окръжния план е включено изграждането на училище. В ТКЗС-то изгражда четири стопански двора и строи развъдник за едър рогат добитък, хале за дойни крави с централен млекопровод и лаборатория. В земеделието внедрява нови сортове и машини. Професионализмът му е оценен и е изпратен в сирийския град Рака и там да изгради АПК. За всичко това многократно е отличаван с ордени и медали. През 1993 г. Янев създава първата земеделска кооперация в Глоджево „15 септември“, а от 2000 г е фермер.
Заслуга на Георги Янев е изграждането на стадиона в Глоджево, но самият той е свързан най-вече с конния спорт. 20 години е несменяем председател на Окръжната секция по конен спорт към БФС, а за приноса му в тази област получава лична награда от човека - епоха в българския спорт, генерал Владимир Стойчев.