Най-общата тенденция в търговията със земеделски земи в област Русе е силното намаляване на сключените в последните 2-3 месеца сделки, показва анализ на „Русе ленд“. Определени парцели са силно поскъпнали в някои землища, но най-често когато не са маломерни и не са ограничени с дългосрочни арендни договори. Това донякъде подлъгва продавачите и те дълго търсят нереални към настоящия момент цени за техните ниви. Другият фактор за спада на покупко-продажбите е намалената доходност от ренти. В много от случаите част от съсобствениците отсъстват от страната или не са съгласни да продават, което също е пречка за нови сделки, а такива с идеални части от ниви се сключват по правило при по-ниски цени. 
Като цяло средните цени за областта варират между 900 и 1000 лв./дка, но има и доста големи отклонения от тях. Нерядко парцели се продават и между 500 и 600 лв./дка в зависимост от размера на необработваемата част в тях. Напоследък земеделските стопани не получават субсидии за тези необработваеми части и затова както те, така и инвестиционните фондове са по-предпазливи в офертите си за такива ненапълно работещи се земи, при повечето от които е технически невъзможно да се използват. 
В общините Иваново, Русе, Ветово и Бяла сделките със земя се сключват около средните за региона цени. По-ниски са те за Боровско и Две могилско, където и предлагането е по-високо. Най-малко сделки има в Сливополска община, където нивите се купуват трайно над 1000 лв./дка, като за по-големи и свободни парцели се достигат рекордни нива. Като се има предвид и силната конкуренция при арендуването можем да прогнозираме минимум запазване на цените на земеделската земя в Русенска област, при плавно намаляване на броя сключени сделки, твърдят от „Русе ленд“.