Общината обяви повторна обществена поръчка за обновяването на 20 детски площадки в Русе и една в Средна кула и изграждане на нова в „Дружба 2“. До прекратяването на предходната процедура се стигна, след като бе установено противоречие между обявения критерий за оценка на офертите в обявлението на поръчката и в документацията за участие. По нея тогава оферти подадоха двама кандидати. Първата е русенската фирма „Дунав“, която е с широк предмет на дейност, а неин управител е Борислав Панайотов. Вторият кандидат е ДЗЗД „Русе 2015“, което включва русенските „Ас-Строй“ и „Медиком“. 
Прогнозната стойност на поръчката, която е обособена в три позиции, е 458 217 лева без ДДС, като крайният срок за изпълнение е 30 юни 2016 г.
Предвидено е да се обновят две детски площадки в централна част, три в кв. „Възраждане“, две в „Здравец“, три в „Здравец Изток“, една в „Здравец Север“. На ремонтирани площадки ще се радват и децата в кв.“Дружба“, като съответно две ще има в „Дружба 1“, една в „Дружба 2“ и две в „Дружба3“. Три площадки в „Чародейка Север“ и една в „Родина“ също ще бъдат обновени. За 20-те площадки от общинския бюджет са заделени 416 667 лв. без ДДС. За новата детска площадка, която ще бъде изградена в района на Троянски блокчета - на юг от бл.“Бръшлян“ на ул.“Мальовица“, общината осигурява 31 550 лв. без ДДС. 10 000 лева пък са предвидени за детската площадка в Средна кула.
Оферти ще се приемат до 18 септември, а на 23 септември специална комисия ще ги разгледа. При оценяването ще се търси икономически най-изгодна оферта.
Поетапното обновяване на детските площадки в Русе се налага, защото много от съоръженията на тях са стари и частично деформирани, а понякога и липсват, настилката е от асфалт или бетон и не е безопасна за игра на децата. Наши читатели често сигнализират за нередности на такива площадки и настояват и в техния квартал да бъдат осигурени добри условия за децата им. Неотдавна майка сигнализира, че детската площадка между блок „Голям Богдан“, „Малък Богдан“ и „Верила“ в жк.“Родина 1“ е в окаяно състояние. По думите й в района преди пет години са отрязани тополи, като след това не са посадени други дървета.  
Проверката ни на място показа, че площадката е от старите, но пък няма липсващи или счупени съоръжения. Пейките също са здрави и се ползват от бабите в квартала.