Възможностите за обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм“, както и перспективата завършили професионално училище турски студенти да продължат обучението си в Русенския университет, обсъдиха ректорът Христо Белоев и учени от турския университет „Намък Кемал“, които бяха на посещение в Русе. Двете висши училища имат подписан договор за сътрудничество от пролетта на 2014 г., като вече отчитат първите общи инициативи. Турски преподаватели ще се включат в международната научна конференция на Русенския университет през октомври, а също така предстои и състезание по роботика в „Намък Кемал“.
 Турските учени разгледаха материалната база на университета и се запознаха със свои колеги от различните факултети. Университетът „Намък Кемал“ е разкрит през 2006 г. и в него се обучават 32 000 студенти в 8 факултета. Към учебното заведение има 9 изследователски центъра и 11 висши професионални училища.