Русе е една от общините отличнички по пилотния проект „Енергийно обновяване на българските домове“ на оперативна програма „Регионално развитие“ и е сред първите пет в страната, каза зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков и допълни, че не е очаквал да има толкова много сгради кандидати от Русе, тъй като става въпрос за пилотен проект.
Той подчерта, че макар и в края на програмния период, се дава старт на изпълнението на дейностите, свързани с повишаване на енергийната ефективност в две от 12-те русенски сгради по проекта. До края на годината те трябва да бъдат завършени. Седем от сградите са с одобрени инвестиционни проекти, за пет от тях са обявени поръчки за изпълнител, които ще приключат до края на месеца. За останалите пет през септември трябва да има избран изпълнител, за да може до средата на декември да приключим със строителните дейности, обясни Нанков. 
По отношение на Националната програма за саниране той коментира, че Русе се движи с темповете на София, като първенци са Благоевград и Бургас.