Дългът на Гърция се е увеличил със 100 млн. евро и вече е 312,8 млрд. Това показват данни за състоянието му в края на юни тази година като за сравнение в края на март той е бил в размер на 312,7 млрд. Според данни на Министерството на финансите държавните резерви са намалели само със 77,3 млн. евро в края на юни от 796,5 млн. в края на март.В същия период гръцките държавни гаранции са спаднали на 15,66 млрд. евро от 15,94 млрд. в края на този март.

Гърция днес трябва да получи първия транш на кредита от Европейския механизъм за стабилност.

Вноската възлиза на 13 млрд. долара, от които близо 12 млрд. ще бъдат поставени в отделна сметка, която се използва за разплащане на дълга на Гърция към Европейската централна банка (ЕЦБ), Международният валутен фонд (МВФ) и други международни кредитори.