Предстои заседание на комисията, която ще определи по каква формула ще се разпределят парите за училищата в общината, като вероятно поощрения ще има за по-добри резултати. Това каза началникът на отдел „Образование“ Сашо Щерев и поясни, че едва на 31 януари са получени точните справки за децата по класове.
Тази формула ще разпределя средствата, които остават след разпределянето на основния процент, гарантиран от държавата за издръжка на училището като отопление и заплати на персонала. Колко ще е резервът и дали ще се отпускат повече пари на училищата с успехи, ще решава комисията, съставена от директори на основни и средни училища. Досега в продължение на години се даваха допълнителни средства на школата извън града, на такива с маломерни и слети паралелки и на тези с повече деца от малцинствен произход.