11 деца с увреждания или хронични заболявания от Дома за медико-социални грижи в Русе вече се отглеждат в приемни семейства. Промяната е осъществена по проект „Посока: семейство“ с активното участие на Сдружение „Еквилибриум“ и българския клон на британската благотворителна организация „Надежда и домове за децата“.
За всяко дете, на което ще се търсят приемни родители, се прави детайлна оценка на развитието и нуждите. С това е зает голям екип - медицински специалисти от Дома за медико-социални грижи, социални работници от „Закрила на детето“, експерти от Община Русе и Здравната инспекция, координатори на проекта и на участващите организации. Подготвя се индивидуален план за деинституционализация, а след внимателен подбор на приемно семейство започва процесът на адаптация. Тежките диагнози и уврежданията на малчуганите изискват добра подготовка и активна подкрепа на приемните семейства. Затова екипът по приемна грижа в Община Русе, Центърът за обществена подкрепа към социалния комплекс и „Надежда и домове за децата“ помагат на хората, които са избрали нелеката мисия да се грижат за децата с увреждания. Осигуряват се помощни средства, памперси, специфични консумативи за децата, поемат се разходи за медицински интервенции в различни университетски болници в страната. Срещите и разговорите също са част от дейността на специализираните екипи, които ежемесечно провеждат с родителите поддържащи обучения.
Родителските грижи и вниманието към малчуганите вече дават положителни резултати, децата имат напредък в развитието си, твърдят социалните работници. И дават пример с две от децата с детска церебрална парализа, за които е въпрос на време да проходят след няколко медицински интервенции и усилена кинезитерапия под непрекъснатите грижи и стимулиране от приемните родители. В семействата малчуганите започват да се хранят самостоятелно и да контролират апетита си, започват да говорят и да обогатяват запаса си от думички, научават стихчета и песнички, приучават се да контролират естествените си нужди. И постепенно децата се социализират чрез семейството на приемните родители, съседи, приятели и всички празници, които Комплексът за социални услуги организира за тях.