Екипът на русенското сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ се срещна с норвежки експерти от Министерството на правосъдието и обществената сигурност, Националната служба по медиация и Националната корекционна служба и проучи опита на Норвегия в прилагането на адекватни и актуални алтернативи на лишаването от свобода. Работното посещение в Осло е по проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода“ по Програма на Норвежкия финансов механизъм.
Русенският екип се запозна с новоприетия закон за медиацията на Норвегия, като един от създателите на закона Анне Брита Норман разказа как се е стигнало до приемането му. Българските експерти се информираха за структурата и работата на Националната служба по медиация, която разчита на мрежа от 600 доброволци-медиатори, за да осъществява дейността си. Тя прилага възстановителни подходи и практики и чрез средствата на медиацията способства за решаването на спорове при зачитане интересите на жертвата в наказателния процес. Обсъдени бяха и резултатите от работата на системата за изпълнение на наказанията в Норвегия.